Thứ ba, 04/08/2020 - 06:22|
Vì Lợi Ích Mười Năm Trồng Cây, Vì Lợi Ích Trăm Năm Trồng Người
 • Vi Đại Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng Giáo Dục
  • Điện thoại:
   0914637728
  • Email:
   phongvd70@gmail.com
 • Phan Xuân Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0912746431
  • Email:
   huypgdthanhson@gmail.com
 • Ngô Đức Thiện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0945.475.889
  • Email:
   ngodthien@gmail.com