Tuesday, 04/08/2020 - 06:02|
Vì Lợi Ích Mười Năm Trồng Cây, Vì Lợi Ích Trăm Năm Trồng Người
 • Vi Đại Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng Giáo Dục
  • Điện thoại:
   0914637728
  • Email:
   phongvd70@gmail.com
 • Phan Xuân Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0912746431
  • Email:
   huypgdthanhson@gmail.com
 • Ngô Đức Thiện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0945.475.889
  • Email:
   ngodthien@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hương Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0913578150
  • Email:
   huonggiang.pgdthanhson@gmail.com
 • Lê Quang Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Điện thoại:
   01692303447
  • Email:
   lqtung.phutho@moet.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thu Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Điện thoại:
   0983887656
  • Email:
   ntngapgdthanhson@gmail.com
 • Lưu Quốc Đạt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Điện thoại:
   0978.867.770
  • Email:
   lqdat78.pgd@gmail.com
 • Trần Thị Ngọc Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Điện thoại:
   01688586066
  • Email:
   tranngocyen81@gmail.com
 • Nguyễn Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Điện thoại:
   0915743626
  • Email:
   phuongngapgdthanhson@gmail.com
 • Đoàn Thanh Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Điện thoại:
   0914217899
  • Email:
   doanthanhbinh77@gmail.com
 • Nguyễn Hồng Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Điện thoại:
   0984097191
  • Email:
   nhthanh.pgd@gmail.com